a

Заштитник грађана Саша Јанковић, у складу са законом, предао је 14. марта 2015. године Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2014. годину