a

Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да је, поступајући по његовом захтеву, пронашло загубљени списак са 72.000 потписа грађана који су још 7. 12. 2007. године подржали доношење два закона - о класификацији информација и о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, након чега се тој народној иницијативи изгубио траг.

Народна иницијатива била је изгубљена у административним процедурама министарства и Народне скупштине. Парламент је 10. 12. 2007. године списак са потписима упутило на проверу Информатичкој служби МУПа, а државни секретар Министарства је узвратио захтевом да Стручна служба Народне скупштине матичне бројеве потписника преведе у електронски облик. Пошто то, према наводима министарства, није учињено, по иницијативи се више није поступало а ново руководство Министарства није било упознато са чињеницом да потписи 72.000 грађана чекају на проверу.

Након интервенције републичког Заштитника грађана по притужби заинтересованог грађанина, Министарство је пронашло предмет и обавестило омбудсмана да је, без обзира на чињеницу да матични бројеви нису дигитализовани, оно почело да утврђује њихову аутентичност, након чега не би требало да буде сметњи за почетак процедуре пред Народном скупштином.


С обзиром да је у међувремену ступио на снагу Закон о заштити личних података, који за обраду личних података захтева изричит законски основ, те на чињеницу да наши прописи не предвиђају овлашћења МУП-а у оваквим случајевима, Заштитник грађана је Министарство упутио на сарадњу са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, како би била обезбеђена пуна заштита права грађана потписника иницијативе.