a

Квалитет купљеног медицинског материјала те брзина и транспарентност којом се спроводе јавне набавке у здравству треба унапредити у интересу здравља пацијената и то ће у наредном периоду бити један од приоритета надлежних државних органа, сагласили су се министар здравља Златибор Лончар, директор Управе за јавне набавке Предраг Јовановић и заштитник грађана Саша Јанковић.

Они су констатовали да због слабости у начину спровођења Закона о јавним набавкама купљени медицински материјал и опрема понекад буду лошег квалитета, стижу касно и изазивају велике накнадне трошкове. Здравствене установе ће Министарству здравља већ наредне недеље почети да достављају списак проблема са којима се суочавају при јавним набавкама, како би биле припремљене мере за њихово отклањање.

Министар здравља, директор Управе и Заштитник грађана позваће на ближу сарадњу и друге државне органе и тела, укључујући Министарство унутрашњих послова и Комисију за заштиту права понуђача како би комисије за јавне набавке у здравственим институцијама  имале боље услове за транспарентан рад по стандарду доброг домаћина, без притисака са било које стране, али уз повећану личну одговорност.