a

Поводом 18. децембра, Међународног дана миграната, Заштитник грађана подсећа да је Република Србија дужна да поштује и штити права свих миграната затечених на њеној територији, у складу са домаћим и важећим међународним прописима.

Република Србија треба да утврди јасну и ефикасну миграциону политику. Заштитник грађана са задовољством истиче сазнања да надлежни органи увелико раде на изради стратешких докумената којима ће та политика бити зацртана. Нужно је под под пуну контролу и заштиту ставити све мигранте затечени на територији Републике Србије, све до коначног решења њиховог статуса. Такав став наглашен је у Закључку Народне Скупштине, од 23. октобра 2014. године, поводом разматрања Извештаја о раду Националног механизма за превенцију тортуре.

Заштитник грађана подсећа да је прошле године око 5.000 миграната изразило намеру да ће тражити азил у Србији, а очекује се да ове године њихов број буде много већи. Значајан је и број миграната које надлежни органи уопште нису евидентирали. Јако мали број миграната прошао је процедуру за додељивање азила у Србији, било негативно или позитивно.