a

Међународни дан људских права, 10. децембар, велики број грађана Србије дочекује притиснут кризом која посебно угрожава њихова економска и социјална права, али не само њих. Органи јавне власти зато имају додатну обавезу да поступају правично и законито, како би грађани равноправно уживали права која им гарантује Устав и закони.

У порасту је број притужби грађана на тешку социјалну и економску ситуацију изазвану губитком посла или смањењима зарада и пензија.

Органи јавне власти дужни су да при доношењу и спровођењу одлука, па и оних које су инспирисане штедњом, стриктно поштују Устав и законе. Никако се не би смело догађати да високи државни функционери, укључујући и министре, самовољно одлучују о питањима која су стриктно уређена законом.

Влада Републике Србије је по први пут почела да се организовано стара о извршењу препорука Заштитника грађана и проценат отклањања неправилности у поступцима контроле рада органа власти које покрене Заштитник грађана изузетно је, и за европске услове висок - преко 90%. Ипак, места задовољству нема јер органи власти и даље јако често поступају неправилно и нема довољно унутрашње контроле њиховог рада.

У периоду економске кризе посебно је велика и опасност од насиља и Заштитник упозорава на нужност репресивних мера против насилника, али и значај генералне превенције која је запостављена. Родна равноправност и заштита права детета морају да остану високо на листи приоритета органа јавне власти, али и друштва у целини. У настојању са допринесе стварању услова за превазилажење овог проблема, Заштитник грађана је Народној скупштини Републике Србије понудио прву радну верзију модела закона о родној равноправности.

Поводом обележавања Међународног дана људских права заштитник грађана Саша Јанковић и заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић  представиће прву радну верзију модела закона о родној равноправности на седници Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова у Народној скупштини.

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић, целодневним активностима, заједно са члановима Панела младих саветника, представницима УНИЦЕФ-а, Панела Повереника за заштиту равноправности, Савета детета МОДС, Отвореног клуба Ниш, као и ДХ групе Београд, обележиће годишњицу оснивања овог тела у просторијама зграде Заштитника грађана.

Заменик заштитника грађана за права националних мањина Роберт Сепи одржаће радни састанак са представницима Националног савета ромске националне мањине у седишту овог Савета, а заменик заштитника грађана за права лица лишена слободе Милош Јанковић  посетиће Специјалну затворску болницу у Београду и разговарати са лицима на извршењу мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања.

Заменица заштитника грађана за права особа са инвалидитетом и старијих Владана Јовић посетиће "мале домске заједнице" које имају за циљ пружање подршке за самостални живот особама са менталним сметњама.