a

Поводом данашње изјаве градског менаџера Града Београда Горана Весића да заштитник грађана Саша Јанковић "користи своју функцију" тако што у "јавности ствара утисак да његове иницијативе имају додатну правну снагу", заштитник грађана подсећа да би органи власти, републички и локални, морали да познају Устав и законе Републике Србије.

"Заштитник грађана је Уставом, Законом о Уставном суду и Законом о заштитнику грађана изричито овлашћен да, као државни орган, поднесе не иницијативу, већ предлог за оцену уставности. За разлику од иницијативе, коју имају право да поднесу грађани, и поводом које Уставни суд може, али не мора покренути поступак оцене уставности, предлог овлашћеног предлагача аутоматски покреће тај поступак. Дакле, Заштитник грађана не "ствара утисак да његове иницијативе имају додатну правну снагу" јер их и не подноси, већ подноси предлоге који процедурално имају виши ниво од иницијатива. Непознавање закона штети грађанима у њиховим приватним стварима, али када Устав и закон не познају они који треба да их примењују, па то још јавно саопштавају, тада је штета за све институције и грађане посебно велика", истиче заштитник грађана Саша Јанковић овим поводом.

Једино што стоји у обраћању градског менаџера републичком Заштитнику грађана, и што омбудсман жели да понови из свог првог обраћања овим поводом је позив грађанима да плаћају градски превоз и то свугде, а не само у Београду. Заштитник подсећа грађане и да плаћање превоза, или било које друге услуге, није питање добре воље, већ обавезе за коју постоји начин принудне наплате.

Заштитник грађана подсећа да је до сада поднео предлог за оцену уставности појединих одредби Закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању, Закона о електронским комуникацијама, Закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији као и Закона о кривичном поступку и да је сваки пут одредбе оспорених прописа Уставни суд и огласио неуставним, или су пре одлуке Уставног суда измењене.

Да се Град Београд обратио Заштитнику грађана захтевом за мишљење или савет, у складу са Законом о Заштитнику грађана, омбудсман би помогао да се нађе решење за санкционисање неплатиша које није у нескладу са највишим правним актом Републике Србије и којим се не крше људска права која не смеју бити ускраћена због неизвршења уговорне обавезе.

Стручна служба Заштитника грађана