a

Заштитник грађана, у сарадњи са Хелсиншким одбором, Одбором за људска права Ваљево и спољним сарадницима експертима, реализовао је 9. и 10 јуна 2014. године редовну посету Васпитно - поправном дому у Крушевцу. Том приликом сачињен је извештај са препорукама.