a

Заштитник грађана Саша Јанковић јавно позива министра унутрашњих послова Небојшу Стефановића да осигура ефикаснији и законитији рад Министарства унутрашњих послова у погледу заштите националног достојанства свих грађана Србије и несметаног одвијања спортских догађаја, заштите личне и имовинске безбедности грађана aлбанске националности и испуњавања законске обавезе благовременог достављања свих потребних података Заштитнику грађана као контролном државном органу.

Током протеклих дана начињена је најгрубља увреда националном достојанству грађана Србије. На истом догађају јавно је изречена груба увреда председнику Владе Републике Србије, а министар Стефановић је за то окривио Радио телевизију Србије. При томе су припадници Министарства унутрашњих послова, а не камермани и водитељи, дужни да спрече улазак неовлашћених лица на спортски терен и штићену зону из које се емитује програм. Коначно, током ноћи и јутра јавност је преплављена информацијама о демолирању угоститељских објеката чији су власници грађани aлбанске националности, а што се могло и морало претпоставити, и спречити.

Коначно, и поред писаних захтева и упозорења, Министарство унутрашњих послова не обавештава Заштитника грађана о свим појавама од значаја за праћење поштовања права грађана, већ се републички омбудсман, по први пут, о догађајима о којима би морао да буде службено обавештен, обавештава из медија.

Коначно, Министарство је пропустило да, на писани захтев, обавести Заштитника грађана о радњама које предузима поводом инцидента у коме су учествовали припадници Жандармерије и војне јединице „Кобре“, у коме је повређено више лица међу којима и брат председника Владе. Заштитник грађана је, у складу са Законом, одмах по догађају тражио од Министарства обавештење о корацима које предузима, како би оценио да ли има потребе да, по сопственој иницијативи, покрене поступак контроле и утврди да ли је било пропуста који су довели до повреде права грађана. Достављање свих података, без обзира на степен тајности, које Заштитник грађана сматра неопходним да оствари сврху своје превентивне или контролне делатности, законска је обавеза свих органа власти.