a

Заштитник грађана, у сарадњи са Хелсиншким одбором у Србији, Комитетом правника за људска права, Београдским центром за људска права, као и уз учешће спољног сарадника – експерта медицинске струке, реализовао је 8. и 9. маја 2014. године редовну посету Казнено-поправном заводу у Шапцу. Том приликом сачињен је извештај са препорукама.