a

Заштитник грађана, у сарадњи са удружењем Београдским центром за људска права, реализовао је од 7. до 9. јула 2014. године, у складу са Планом посета НПМ за 2014. годину, редовну посету ПУ Врање, која је оцењена као пример добре сарадње два органа. Том приликом сачињен је извештај са препорукама.