a

Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда је, поступајући по препорукама Заштитника грађана, предузео низ мера којима је у предшколским установама обезбеђено припремање оброка за децу са специфичним потребама у исхрани.

Секретаријат је упутио директорима предшколских установа у Београду дописе којима их је обавестио о обавези да „обезбеде исхрану за сву децу која бораве у предшколским установама, укључујући и децу која имају специфичне потребе у исхрани због здравствених, верских или других оправданих разлога“.

Поступање Секретаријата по препорукама Заштитника грађана је пример добре праксе сарадње органа управе са омбудсманом и указује на спремност органа управе да свој рад и положај грађана – нарочито најмлађих – стално унапређује.