a

Поводом 26. јуна, Међународног дана УН за подршку жртвама тортуре, Заштитник грађана констатује да у Србији не постоји тортура као системски организована и подстицана појава, али указује да постоје појединачни случајеви злостављања који остају толерисани од стране надлежних органа.

Република Србија мора доследније да истрајава у борби против некажњивости за тортуру. Потребно је установити праксу да се пријављени случајеви тортуре одмах и до краја истраже, да се утврди индивидуална кривична, али и објективна одговорност, као и да се предузму све расположиве мере у циљу спречавања настанка било ког облика злостављања.

Заштитник грађана остварује своју законом прописану надлежност, нарочито обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, путем сталних посета свим местима у којима се налазе лица лишена слободе, као што су полицијске станице, притворске јединице, затвори, психијатријске болнице, установе социјалне заштите, прихватилишта за странце, центри за азил и слично. Посећеним установама и надлежним министарствима је упућено неколико стотина препорука за отклањање уочених недостатака у раду. Од надлежних органа се очекује да благовремено отклоне незаконитости и неправилности на које им је указано.

Превенција тортуре и бескомпромисни обрачун са појавом суровог, нељудског и понижавајућег поступања и кажњавања није само питање испуњења међународних обавеза Републике Србије, односно њеног међународног кредибилитета, већ је императив за очување достојанства свих грађана и основа демократичности наше државе.