a

Секретаријат за образовање и дечју заштиту града Београда у потпуности је испунио препоруке Заштитника грађана за отклањање пропуста просветне инспекције у вршењу инспекцијског надзора у три случаја повреде права детета од стране запослених у београдским основним школама.

Због пропуста у раду просветне инспекције и игнорисања сопствених одговорности и овлашћења, Заштитник грађана је упутио препоруке Секретаријату за образовање и дечју заштиту града Београда за отклањање пропуста у вршењу инспекцијског надзора над поступањем школа у три случаја повреде права детета од стране запослених у београдским основним школама. У два случаја, у којима ученици више не похађају школе и није било могуће потпуно отклањање учињених пропуста и штете нанете правима детета, Секретаријат је предузео мере за унапређење свог рада, као механизма контроле школа у поступању и испуњавању својих законских обавеза у заштите деце и ученика од свих облика злостављања и занемаривања; као и мере према одговорним лицима и изразио је родитељима и ученицима жаљење због учињених пропуста у раду. У трећем случају Секретаријат је омогућио да се за Ученика генерације прогласе и два оштећена ученика, а да првобитно изабрана ученица не буде додатно оштећена и не изгуби стечено, због неправилно спроведеног избора Ученика генерација од стране запослених у школи.