a

Заштитник грађана Саша Јанковић и директор Канцеларије УНИЦЕФ-a у Србији Michel Saint-Lot потписали су данас Меморандум о разумевању. Потписивању меморандума је присуствовала заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић. Овај документ израз је подршке УНИЦЕФ-a Заштитнику грађана у остваривању својих надлежности у циљу унапређења права деце и младих.

Меморандум о размевању резултат је препознавања заједничких интереса Заштитника грађана и УНИЦЕФ-a пре свега на јачању улоге Заштитника ргађана у остваривању и заштити права детета, а нарочито деце која се налазе у посебно осетљивим ситуацијама.

Потписивањем Меморандума Заштитник грађана и УНИЦЕФ сагласили су се око стратешких активности у следећем двогодишњем периоду:

  • Унапредити институционалну заштиту деце у покрету и деце жртава сексуалног насиља као посебно рањивих категорија;
  • Оснаживању улоге Панела младих саветника Заштитника грађана као механизма партиципације деце и заступања интереса деце из осетљивих група;
  • Подршка Заштитнику грађана у оснаживању система образовања, здравствене и социјалне заштите да у пракси обезбеде остваривање загарантованих права детета путем редовног мониторинга остваривања права, давања препорука и мишљења за отклањање утврђених пропуста или предлога решења за унапређење остваривања права детета.