a

Заштитник грађана, у сарадњи са удружењем Београдски центар за људска права, реализовао је од 2. до 5. децембра 2013. године редовну посету Полицијској управи за Град Београд и том приликом сачинио извештај са  прeпорукама.