a

Заштитник грађана у сарадњи са специјалистом судске медицине са Института за судску медицину реaлизовао је 15. новембра 2012. године и 26.августа 2013. године посету Окружном затвору Чачак и том приликом сачинио извештај са препорукама.