a

Заштитник грађана у сарадњи са Покрајинским омбудсманом АП Војводина, удружењем грађана и спољним сарадницима експертима реализовао је од 19. до  21. март 2012. године и 08. октобра 2013. године посету Казнено-поправном заводу за жене у Пожаревцу и том приликом сачинио извештај са препорукама.