a

Заштитник грађана у сарадњи са Хелсиншким одбором у Србији и Београдским центром за људска права реализовао је 19. априла 2013. године посету Окружном затвору у Панчеву и том приликом сачинио извештај са препорукама.