a

Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Агенција за борбу против корупције апелују на све учеснике  у изборној кампањи да поштују слово и дух прописа и да се уздрже од свих поступака којима се непосредно или посредно угрожава истинска слобода грађана у остваривању изборног права и права у вези са изборима.

Три независна контролна органа посебно указују да се у изборној кампањи не смеју употребљавати јавне службе и ресурси нити задовољавати здравствене и социјалне потребе грађана. Нема места агресивности у кампањама „од врата до врата“ које грађани доживљавају као претњу, а посебно је недозвољено  евидентирање грађана без њихове изричите и писане сагласности. Предизборне активности у школама, обдаништима, играоницама и сличним просторима са децом недопуштене су и крајње непримерене.

Иако контролни органи, у границама својих овлашћења, поступају по појединачним притужбама грађана, али и по службеној дужности, ради заштите и унапређења достигнутог степена политичких права нужно је да изборни такмаци успоставе виши степен самоконтроле и уважавања права грађана на истинску слободу политичког избора.