a

Поводом поступања по притужбама четири осуђена лица поднетим Заштитнику грађана због наводне повреде права од стране управе КПЗ Забела у Пожаревцу, Милош Јанковић, заменик Заштитника грађана задужен за заштиту и унапређење права лица лишених слободе, посетио је КПЗ Забела у Пожаревцу.

У разговору са Управником КПЗ Забела у Пожаревцу Драгољубом Брајовићем и замеником Управника Дејаном Новаковићем, Милош Јанковић је присутне упознао са надлежностима и планираним активностима Заштитника грађана на заштити лица лишених слободе. Управник Завода је пружио информације о планираним и реализованим активностима у оквиру установе, а у циљу побољшања услова лица лишених слободе. Наведена су побољшања у медицинској служби Завода, између осталог и куповином новог ЕКГ апарата, затим реконструкција соба, купатила, кухиње, болнице и самог крова одељења полуотвореног типа у оквиру КПЗ Забела. Заменик Заштитника грађана је обишао нововоформирану контролну собу високе технологије из које се врши мониторинг Завода, као значајно унапређење функционисања и организације КПЗ Забела Пожаревац, као и новосаграђени „затвор у затвору“ за смештај осуђених за кривична дела из области организованог криминала, изграђеног у складу са највишим стандардима који регулишу ту област.

Заменик Заштитника грађана Милош Јанковић посетио је и КПЗ за жене у Пожаревцу.
Управница КПЗ-а за жене у Пожаревацу Анка Гогоћ-Митић упознала је заменика Заштитника грађана са проблемима са којима се суочава рад Завода.

О здравственој заштити затвореница управница је рекла да је установа опремљена амбулантом, да се осуђеницама пружа широк спектар интервенција и контролних прегледа, да је свим осуђеницама понуђен тест на хапатитис Б, као и да је свим осуђеницама зараженим ХИВ-ом омогућено лечење у мери као и лицима која су на слободи. Заменик Заштитника грађана је са управницом обишао круг и просторије Завода.