a

Омбудсмани Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Косова*, Македоније, Словеније и Србије позивају власти својих земаља да покажу већу бригу, сензибилност и доследност у решавању питања из области економских и социјалних права грађана, јер је непоштовање тих права највећа претња људским правима у целини.

Омбудсмани посебно указују на потребу да се постојећи проблеми решавају уз шири друштвени дијалог и пуно уважавање виталних интереса најугроженијих група становништва.

Поштовање људских права и владавине права у свакој ситуацији, а посебно када се изражава незадовољство грађана је императив за све власти, што ће омбудсмани  непрекидно надзирати.

*Овај назив употребљава се без прејудицирања према статусу и у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности УН и мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова