a

Електропривреда Србије ће ојачати систем унутрашње контроле рада како би могла сама, не чекајући приговоре, да идентификује све евентуалне грешке у снабдевању и наплати електричне енергије. Такође, са појачаном пажњом и брзином провераваће све приговоре грађана, санкционисати евентуални несавестан рад својих службеника и стандардизовати и унапређивати систем наплате како би сваки купац електричне енергије имао највећу заштиту својих права на територији целе Србије подједнако, договорено је на састанку в.д. директора Електропривреде Србије Александра Обрадовића и заштитника грађана Саше Јанковића.

У случају потребе, директор ЕПС и заштитник грађана лично ће проверавати однос према грађанима на местима где су притужбе учестале, договорено је на састанку.

Систем наплате заснива се на теренском очитавању, за шта ЕПС користи 7.000 спољних сарадника, те је мали проценат грешке изазване људским фактором неминован. „Међутим и када се таква грешка деси, гарантујемо да неће бити занемарена већ ће бити решена у корист грађанина – нашег купца“, рекао је Обрадовић републичком омбудсману.

На састанку код Заштитника грађана, директор Обрадовић истакао је као проблем недовољну интегрисаност система електропривреде, због које у различитим територијално-организационим јединицама не постоје идентични стандарди и процедуре, а дирекција ЕПС-а по садашњим прописима нема довољно могућности да утиче на њихов рад.

„Дешава да поједини регионални директори поступе и супротно изричитим упутствима генералног директора, због чега смо у појединим случајевима активирали систем интерне ревизије, о чијим налазима ћемо обавестити Заштитника грађана“, рекао је Обрадовић.

Директор ЕПС-а је истакао и да је број приговора грађана на децембарске рачуне повећан, па је због тога наложио смене одговорних и низ мера како би се отклонила и најмања сумња у тачност рачуна за струју.

До састанка је дошло на предлог в.д. директора ЕПС-а, након што је Министарство енергетике и заштите животне средине том јавном предузећу доставило нацрт посебног извештаја Заштитника грађана и затражило  изјашњење о роковима за отклањање уочених проблема у снабдевању и наплати електричне енергије.