a

Заменица заштитника грађана Гордана Стевановић и начелница Одељења за права детета Наташа Јовић посетиле су Зајачу и из разговора са грађанима и других непосредних сазнања утврдиле да нису у целости спроведене препоруке Заштитника грађана које се тичу мера за смањивање загађења земљишта, воде и ваздуха тешким металима из локалне топионице олова. Заштитник грађана ће наставити да прати спровођење препорука како би се остварило право грађана на здраву животну средину.

Гордана Стевановић и Наташа Јовић присуствовале су предаји резултата анализа крви деце и одраслих  из Зајаче – која је извршена у Амбуланти МЗ Зајача 25. 01. 2014. године.