a

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине обавестило је Заштитника грађана да је успешно спроведен јавни позив за извођење дела хидрограђевинских радова са циљем делимичног смањења загађења депоније јаловина у Зајачи, као и да су радови завршени у децембру 2013. Крајем марта, у оквиру главног пројекта затварања и рекултивације депоније јаловине и топионице у Зајачи, очекује се почетак радова на решавању овог важног еколошког проблема. Планирано време за реализацију пројекта је нешто више од осам месеци.