a

Заштитник грађана Саша Јанковић и министарка енергетике, развоја и животне средине Зоранa Михајловић размотрили су данас мере на испуњавању препорука Заштитника грађана у вези са санирањем загађења у месту Зајача, као и мере које то министарство предузима поводом основаних притужби грађана на рачун ЈП „Електропривреда Србије“.

Министарка Михајловић је истакла да је на иницијативу Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, у републичком буџету за 2014. годину, издвојено 285 милиона динара за потпуну ремедијацију јаловишта у Зајачи.

Активностима које би требало да почну најкасније до краја марта и трају најмање осам месеци, биће спречено даље загађивање животне средине на том подручју и нарушавање здравља људи, а пре свега деце, код којих је у претходном периоду био утврђен повишен ниво олова у крви. Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине је крајем прошле године већ спровело прву фазу ремедијације, која је подразумевала део хидрограђевинских радова.

Реагујући на упозорења Заштитника грађана, Министарство је затражило од ЈП „Електропривреда Србије“ да га обавести о динамици којом ће унапредити извршавање одлука суда, побољшати правну сигурност у обрачуну утрошене енергије, унапредити обавештавање купаца и начин пријема и разматрања њихових приговора, бити ефикасније у случајевима неовлашћеног коришћења енергије, третирати све грађане и правна лица равноправно, те сузбијати некоректан и нељубазан однос са грађанима.