a

Заштитник грађана Саша Јанковић јавно тражи од министра финансија Лазара Крстића да санкционише одговорне у Пореској управи при Министарству финансија за дрско обмањивање јавности поводом наплате камате на камату.

Пореска управа јуче је саопштила, а медији пренели да Заштитник грађана не зна да је „на иницијативу Пореске управе промењен конформни метод обрачуна камата и да се нови принцип обрачуна примењује од 1. јануара 2011. године, дакле пре него што је УС одлуком поништио одредбу из Закона о висини стопе затезне камате.“

Међутим, простим увидом у Службени гласник Републике Србије бр. 93. из 2012. године свако може видети да је камата на камату (конформна метода обрачуна) у пореском поступку укинута законом који је донет два месеца након одлуке Уставног суда о којој говори Пореска управа, при чему је примена члана којим је камата на камату укинута законом одложена до 1. јануара 2013. године. У питању су чланови 17. ст. 1. и 40. ст. 2. Закона о изменама и допунама (ЗИД) Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Заштитник грађана их ставља на располагање јавности

„Органи управе немају формалну правну обавезу да изврше препоруку Заштитника грађана и отклоне неправилности које овај контролни државни орган утврди, али то чине у преко 85% случајева. Међутим, и ако одлучи да препоруку не спроведе, орган власти не сме да дезинформише јавност, а Пореска управа је јавност покушала да обмане о тако неспорној ствари каква је дан ступања на снагу одредбе закона“, став је заштитника грађана Саше Јанковића.

Пореска управа додатно истиче „аргумент“ да се одлука Уставног суда формално не тиче пореског закона, што је у поступку контроле који је водио Заштитник грађана од првог момента констатовано и никада и није било спорно. Међутим, орган власти треба да зна, а и ако не зна то му је Заштитник грађана саопштио, да је камата за коју Уставни суд утврди да је због своје зеленашке природе несагласна Уставу па је због тога од грађана не смеју наплаћивати банке, још мање допуштено да је од грађана наплаћују државни органи.

Пореска управа чинила је то годинама пре и пет месеци после суштинске одлуке Уставног суда и то, уз садашње понашање Пореске управе поводом препоруке Заштитника грађана, најбоље одсликава однос који појединци у врху тог органа имају према начелима добре управе, владавини права и грађанима, сматра Заштитник грађана.

Заштитник грађана се нада да ће министар финансија значај овог проблема препознати и реаговати на једини правилан начин.