a

Заштитник грађана, у сарадњи са Покрајинским омбудсманом и Београдским центром за људска права, реализовао је 5. и 6. септембра 2013. године редовну посету Полицијској управи Сремска Митровица и испоставама и станицама које се налазе у оквиру ове управе.  Том приликом сачињен је извештај о посети са препорукама.