a

У складу са чланом 31. став 5. Закона о Заштитнику грађана („Службени гласник РС“, бр. 79/2005 и 54/2007), Заштитник грађана

обавештава јавност и моли средства јавног информисања да пренесу:

Пореска управа при Министарству финансија није поступила по препоруци Заштитника грађана да грађанима којима је месецима зарачунавала камату на камату и пошто је Уставни суд такав обрачун оценио као неуставан, врати новац.

Заштитник грађана је 21. 05. 2013. препоручио Пореској управи да утврди коме је након одлуке Уставног суда од 12. 07. 2012. још скоро пет месеци, до 1. јануара 2013. године зарачунавала неуставну  камату на камату и да тим грађанима врати новац.

Пореска управа одговорила је да неће да поступи по препоруци јер се Одлука Уставног суда формално није тицала Закона о пореском поступку и пореској администрацији, већ Закона о висини стопе затезне камате.

Заштитник грађана је, међутим, претходно утврдио да је Министарство финансија било дужно, следећи уставно начело јединства правног поретка и принципе добре управе, да се припреми за одлуку Уставног суда о уставности камате на камату у Закону о висини стопе затезне камате, како би одмах по њеном доношењу биле измењене идентичне одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији, а грађанима враћен новац ако је узет након што је Уставни суд већ оценио да је камата на камату неуставна.

Заштитник грађана става је, без обзира на економске и формално-правне аргументе које је у поступку контроле изнело Министарство финансија, да се државни буџет не сме пунити наплаћивањем зеленашких камата од грађана, супротно одредбама Устава.

 Заштитник грађана је овај поступак водио по сопственој иницијативи.