a

Заштитник грађана, у сарадњи са Београдским центром за људска права, реализовао је 28. августа 2013. године редовну посету Полицијској управи Смедерево и полицијским испоставама и станицама у оквиру ове управе. Том приликом сачињен је извештај о посети са препорукама.