a

Заштитник грађана Саша Јанковић изражава пуну подршку Декларацији Удружења тужилаца Србије и Закључцима Друштва судија Србије којима се укaзује на озбиљне изазове и проблеме у правосуђу.

Заштитник грађана позива Министарство правде, Владу и Народну скупштину да са највећом пажњом размотре забрињавајућа упозорења и конструктивне предлоге два еминентна струковна удружења. Само уз пуно уважавање струке реформа правосуђа се може наставити успешно, како би грађани пред независнијим, одговорнијим, организованијим и правичнијим правосуђем лакше, потпуније и брже остваривали своја загарантована права.

panel flajer