a

Највеће тешкоће особа са инвалидитетом не потичу од саме инвалидности, него од неразумевања друштва да их прихвати. Истина, Србија има добар правни оквир, али упркос томе особе са инвалидитетом још увек нису довољно укључене, речено је данас на заједничкој седници Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва и Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације Народне скупштине Републике Србије, организованој поводом Међународног дана особа са инвалидитетом.

Предуслов за инклузију особа са инвалидитетом у друштво је подршка првенствено у локалним заједницама, као и приступачност, нагласила је Гордана Рајков, председница Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Србије.

Када говоримо о правима и положају особа са инвалидитетом, треба да знамо да се ради о основним људским правима, и да то није питање добре воље и хуманости друштва, указао је заштитник грађана Саша Јанковић.

Он је нагласио, да ће институција Заштитника грађана интензивирати рад на унапређењу положаја особа са инвалидитетом, пошто је 26. новембра ове године Народна скупштина изабрала заменике заштитника грађана за следећи мандат, а за област права особа са инвалидитетом биће заменица Владана Јовић.

Државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Бранкица Јанковић оценила је да и даље постоје препреке за пуно укључивање особа са инвалидитетом у друштво. Она је рекла да се, када се говори о баријерама, не мисли само на архитектонске, иако су оне најуочљивије. Постоје и баријере за глуве и наглуве особе, за слепе и слабовиде, а Министарство рада, запошљавања и социјалне политике завршило је Предлог закона о употреби знаковног језика, као инструмент којим би требало отклонити велики део препрека на које наилазе глуве и наглуве особе.