a

У поштовању права особа са инвалидитетом Србија бележи напредак, али недовољан да победи скривену и несвесну дискриминацију ових грађана која постоји на сваком кораку, истиче заштитник грађана Саша Јанковић поводом Међународног дана особа са инвалидитетом.

Донети су добри заштитни прописи као што је Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, али су права особа са инвалидитетом још увек више неостварена него остварена. У поступцима контроле Заштитник грађана свакодневно установљава пропусте најширег спектра - од елементарне архитектонске недоступности објеката, простора и јавних сервиса, до изостанка суптилних мера афирмативне акције у образовању и запошљавању. Посебно је тешка дискриминација одређених група у оквиру особа са инвалидитетом, као што су грађани са менталним тешкоћама.

Остваривање права особа са инвалидитетом не само да је лично право грађана које је у њиховом индивидуалном интересу, већ их чини друштвеним ресурсом, уместо теретом.

Из притужби упућених Заштитнику грађана у протеклих годину дана, којих је било око 350, произилази да се особе са инвалидитетом у Србији и даље најчешће суочавају са проблемима који се односе на остваривањe права на социјалну и здравствену заштиту, образовање, запошљавање и недовољно развијене системе подршке у локалним заједницама.

Вођењем поступака контроле, упућивањем препорука и мишљења органима јавне власти у чијем је раду утврђен пропуст и предлагањем закона Народној скупштини, те обиласком више од тридесет локалних самоуправа утврђени су пропусти и упућене препоруке ради њиховог превазилажења.