a

Поводом притужбе грађанина, којом је затражена заштита права на службену употребу ћириличног писма у Дому здравља „Нови Сад“, Заштитник грађана је затражио изјашњење ове медицинске установе и обратио се Градској управи Нови Сад, као оснивачу установа здравства. 

Наводе притужиоца да је његово право на службену употребу ћириличног писма повређено тиме што је интернет страна Дома здравља доступна само на латичном писму, директор Дома здравља „Нови Сад“ је оценио основаним и обавезао се да ће предузети све мере да исправи пропуст. С обзиром на дужи период потребан за израду интернет стране на ћириличном писму, изјавио је да ће у наредних неколико месеци отклонити пропуст у раду

Служба извршних органа Града Новог Сада обавестила је Заштитника грађана да ће Градска управа за здравство сачинити предлог акта којим ће указати свим здравственим службама да званична интернет презентација, која је само на латиничном писму, није у складу са законом и да је потребно да доследно примењује Уставом утврђене обавезе на службену употребу језика и писма. На тај ће бити обезбеђено да, осим Дома здравља „Нови Сад“, све званичне интернет стране установа здравља буду доступне грађанима и на ћириличном писму. 

Служба извршних органа Града Новог Сада обавестила је Заштитника грађана да ће Градска управа за здравство сачинити предлог акта којим ће указати свим здравственим службама да званична интернет презентација, уколико је само на латиничном писму, није у складу са законом и да је потребно да доследно примењује Уставом утврђене обавезе на службену употребу језика и писма. На тај начин ће бити обезбеђено да, осим Дома здравља „Нови Сад“, све званичне интернет стране установа здравља буду доступне грађанима и на ћириличном писму.

panel flajer