a

„Важно је да деца постану свесна својих права. Бити носилац права значи бити и носилац одговорности према себи и другима. Према себи у смислу активног уживања и заштите свога права, а према другима у смислу да се уживање свог права не врши угрожавањем права других,“ рекла је заменица Заштитника грађана  за права детета Тамара Лукшић- Орландић у разговору са ученицима, наставницима и стручним сарадницима Техничке школе у Ваљеву. Трибина на којој се разговарало о правима детата организовна је поводом 10. децембра Међународног дана људских права.

Осим питања везаних за делатност и надлежност  Заштитника грађана на трибини је посебно указано на  проблем вршњачког насиља у школама, ћутање  школе, па и инспекције у таквим ситуацијама.  Дете, односно ученик, треба да користи постојеће механизме заштите права преко школе,  просветне иснпекције и других органа, а сада и преко Заштитник грађана. Ученик треба да реагује на адекватан начин у случајевима повреде права, нарочито кад је у питању вршњачко насиље и насиље наставника над учеником. Најгора могућа опција је ћутање .

Поред физичког и психичког насиља запослени у школама  суочени су и са новим обликом насилништва међу децом –вршњачким насиљем електронским путем ( СМС поруке и слично) са којим, како су рекли, тешко излазе на крај. Пораст насиља у школама, ваљевски наставници, учесници Трибине, повезују за порастом породичног насиља. Они су ти који најчешће први примете последице насиља у породици, али  немају одговарајуће механизме помоћу којих би могли да реагују на такве случајеве.   По њиховој оцени, нису угрожена само деца, угрожена су и права наставника који су такође изложени вербалном и физичком насиљу од стране ученика.

Одговарајући на ово питање али и на  питање ученика која су његова права када га наставник вређа, заменица Заштитника грађана је подсетила да је основно да наставник у школи изгради свој  ауторитет, који ће ученици морати да уважавају. Ауторитет се не стиче хијерархијским положајем, односно положајем силе над ученицима, већ примереним односом. Наставник мора стално да се труди да стекне и одржи ауторитет међу ученицима. У таквим околностима, ученици ће имати мало простора за непримерено понашање. Уз то, подсетила је и на чињеницу да су ученици средњих школа, пошто су старији од 14 година, кривично правно одговорне особе, што увек треба да имају сви актери у виду.