a

 Зорица Мршевић, заменица Заштитника грађана за родну равноправност и права особа са инвалидитетом, посетила је данас женску невладину организацију „Из круга“ и Дом за одрасла лица са инвалидитетом у Београду. Циљ посете је ближе упознавање са проблемима са којима се сусрећу лица са инвалидитетом, активностима организација, као и могућностима заједничких активности и сарадње на унапређењу положаја лица са инвалидитетом.

Председница организације „Из круга“ Лепојка Чаревић Митановски,  рекла је да је циљ ове женске организације  да психолошком и бесплатном правном помоћи помогне особама са инвалидитетом, а пре свега женама, које трпе неки од облика насиља и дискриминације. Собзиром на тежак положај особа са инвалидитетом и честу изложеност дискриминацији, заменица Заштитника грађана је рекла да ће институција омбудсмана  у наредном периоду посебну пажњу посветити унапређењу права особа са инвалидитетом. Договорена је сарадња ове невладине организације и Заштитника грађана кроз подршку иницијативама које предлажу обе организације.

Приликом посете Дому за одрасла инвалидна лица, заменици Заштитника грађана Зорици Мршевић, придружила се и народна посланица Гордана Рајков. Директорка Дома Ивана Стевановић, упознала је госте са делатношћу установе као и са проблемима са којима се запослени и корисници сусрећу. Тешка економска ситуација се, како је рекла, одражава  на  услове рада и боравка у Дому. Зорица Мршевић, заменица Заштитника грађана је позвала директорку Дома да заједно са Заштитником грађана покрену иницијативу за промену статуса Дома за одрасла лица са инвалидитетом. Линкови за видео снимке:  

 http://www.youtube.com/watch?v=cO56A1I95CE
http://www.youtube.com/watch?v=Z5rDWzvjdE4
http://www.youtube.com/watch?v=0bwGOuUJZRo