a

b_300_0_16777215_00_images_stories_tabla_i_ulaz_u_zgradu.jpegВлада Републике Србије доделила је Заштитнику грађана додатних 12 канцеларија на привремено коришћење у Делиградској улици број 16, које је до сада користио Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Нове привремене канцеларије омогућавају запошљавање додатних сарадника у стручној служби Заштитника грађана за рад на пословима контроле рада органа власти по притужбама грађана, а за шта ће Заштитник грађана тражити сагласност од Народне скупштине.

До данашњег дана Заштитнику грађана за помоћ и заштиту слобода и права обратило се 60.566 грађана, од којих је 17.068 поднело формалне притужбе на рад органа и организација власти. Заштитник грађана је окончао рад по 13.850 притужби, а овог момента у току је рад на 3.218. Заштитник је донео 1379 препорука, од којих је спроведено 850; рок још није истекао за извршавање 241 препоруке, а у остављеном року није поступљено по 289 препорука. У додатних 1350 случајева органи и организације власти исправиле су свој рад и отклониле су кршење права грађана чим их је Заштитник грађана обавестио да покреће поступак контроле, не чекајући да он утврди пропуст и изрекне препоруку.

Заштитник грађана поднео је и 188 предлога и иницијатива за промену закона и других прописа, од којих је прихваћено 41, а у процедури је још 45. Одредбе 4 закона проглашене су неуставним на предлог Заштитника грађана. Заштитник грађана донео је и 59 мишљења и ставова у ситуацијама када права грађана нису формално прекршена, али има потребе да се њихово остваривање унапреди.

panel flajer