a

Поводом 26. јуна, Међународног дана подршке жртвама тортуре, Заштитник грађана указује да, упркос томе што у Србији не постоји системска тортура над лицима лишеним слободе, постоје појединачни случајеви злостављања који у одређеним ситуацијама чак остају некажњени.

У том смислу Србија мора доследније истрајавати у борби против некажњивости, како би се избегла садашња пракса да пријављени случајеви тортуре не буду до краја истражени и да се не утврди конкретна одговорност и предузму потребне мере. Осим тога, лоши смештајни и други животни услови у великом броју установа затвореног типа, у свом континуитету сами по себи представљају злостављањe.

Заштитник грађана изражава задовољство што ће се 26. јуна у Народној скупштини одржати јавно слушање на ком ће се разматрати Годишњи извештај Националног механизма за превенцију тортуре  за 2012. годину. То даје наду да ће органи јавне власти, као и друштво у целини, убудуће више пажње посвећивати овом важном питању.

Србија је, у складу са Опционим протоколом УН уз Конвенцију против тортуре одредила Заштитника грађана да обавља послове Националног  механизма за превенцију тортуре, путем сталних посета свим местима у којима се налазе лица лишена слободе, као што су полицијске станице, притворске јединице, затвори, психијатријске болнице, резиденцијалне установе социјалне заштите, центри за азил и слично. Посећеним установама и надлежним министарствима је упућено више од 300 препорука за отклањање уочених недостатака.

panel flajer