a

Поступајући по препорукама омбудсмана, ОШ „Стеван Сремац“ предузела је низ мера усмерених ка бољем информисању и обукама запослених о проблему насиља у школама и корацима које запослени у установи треба да предузимају у циљу превенције насиља и заштите деце од насиља. Предузимање ових мера, а нарочито висок одзив запослених на семинару посвећеном раду тимова за заштиту деце и ученика од насиља, показују не само висок степен сарадње Школе са Заштитником грађана, већ пре свега спремност Школе и њених запослених да своја знања, компетенције и рад унапреде и тиме на непосредан начин унапреде и положај својих ученика.

panel flajer