a

На данашњем састанку код заштитника грађана Саше Јанковића, министарка здравља проф. др Славица Ђукић-Дејановић, председник Одбора за здравство Народне скупштине проф. др Душан Милисављевић, директор Републичког фонда за здравствено осигурање проф. др Момчило Бабић, директорка Агенције за борбу против корупције Татјана Бабић и републички омбудсман сагласили су се о следећем:

1. Испитиваће се, брзо, темељно и са последицама, свака информација да било који појединац снижава брзину и квалитет здравствених услуга због незадовољства висином плате и осталих примања у складу са законом, или да на било који други начин поступа незаконито и неетично, на штету пацијената и угледа целе професије.

2. Заједнички тим стручне службе Заштитника грађана, Здравствене инспекције Министарства здравља, Агенције за борбу против корупције и Фонда  за здравствено осигурање посебно ће проверити истинитост тврдњи два лекара који су заштитнику грађана прошле недеље саопштили да је време реакције на хитне кардиолошке случајеве у њиховој државној здравственој установи продужено на преко 3 часа, као вид тихог бојкота због прекида незаконитих исплата лекарима и другом медицинском особљу у наводном допунском раду. Они су републичком заштитнику грађана рекли и да су из истог разлога значајно продужене листе чекања на медицинске процедуре које су обухваћене обавезним здравственим осигурањем. У току контроле биће проверена и организација посла и услови рада у тој и другим хитним медицинским службама.

3. Оцењено је да је повећање одговорности здравственог менаџмента за добру организацију и стручан рад неопходност на којоj са својих аспеката сви учесници разговора треба да дају допринос. 

4. Квалитет и обим здравствених услуга потребно је унапређивати и контролисати.

5. Оцењено је да треба прилагођавати прописе из обавезног здравственог осигурања којима се уређује упућивање осигураних лица, а посебно деце, на лечење у иностранство, укључујући и трансплантацију органа, у случају да се такве методе не могу обезбедити у здравственим установама у Републици Србији  у овом моменту, и усклађивати та права са приоритетима у зависности од медицинских индикација сваког појединачног пацијента, као и у складу са финансијским могућностима РФЗО и друштва у целини. Наведеним правним актима ће се уређивати и питање установа у које ће се пацијенти упућивати и то на основу закључивања уговора са иностраним здравственим установама ради обезбеђивања неопходне здравствене заштите под повољнијим условима.

6. Нужно је обезбедити стриктно поштовање обавезе послодаваца да уплаћују прописане доприносе у Фонд и размотрити додатне начине финансирања Фонда. Неуплаћивање доприноса од стране појединаца представља нарушавање система здравственог осигурања и доводи до континуираног недостатка средстава, чиме се осигураним лицима ускраћују законом утврђена права. Задатак свих државних органа и појединаца је да допринесу већој фискалној дисциплини ради обезбеђивања здравствене заштите најугроженијој категорији грађана. 

7. Министарство здравља ће континуирано предузимати мере за унапређивање рада здравствених установа у погледу трансплантације органа и развијати међународну сарадњу у размени органа у овој области. Сваки појединац и породица одлуком о давалаштву органа могу знатно допринети лечењу пацијената којима је трансплантација органа једини начин лечења. Министарство здравља ће укључити читаво друштво у промоцији добровољног давалаштва органа.