a

Заштитник грађана Саша Јанковић честита суграђанима ромске националности њихов дан и саопштава да сарадници Заштитника грађана данас разговарају са Ромима у Бујановцу, Лесковцу и неформалним београдским насељима.

Тимови Заштитника грађана на терену примају притужбе на проблеме који се могу решити правилнијим, законитијим и ангажованијим радом локалних и републичких органа и организација.

“Не смеју други, у овом моменту уочљивији друштвени и државни проблеми и изазови, сасвим да склоне фокус са обичног човека, грађанина, запостављеног и остављеног на милост и немилост данашњице”, истиче овим поводом заштитник грађана Саша Јанковић. Иако има појединачних примера да се животни услови најугроженијих Рома побољшавају, Роми генерално и даље трпе последице генерацијског сиромаштва и дискриминације и нема места задовољству напретком у брзини интеграције Рома у уобичајене друштвене токове, став је републичког омбудсмана.

Ромски интелектуалци су 8. априла 1971. године донели одлуке које су определиле политички и друштвени положај Рома у савременој Европи. Конференције, састанци и догађаји који прате обележавање овог дана повод су и за прeиспитивaње политика и мера које су предузете како би се искоренило структурно сиромаштво и сузбила дискриминација – дуготрајне препреке друштвене интеграције Рома.