a

Заменица заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић и начелница Одељења за права детета Наташа Јовић учествовале су у раду 13. седнице Одбора Народне скупштине за образовање, науку технолошки развој и информатичко друштво, која је била посвећена питању примене Закона о уџбеницима и наставним средствима.

Народни посланици, чланови Одбора, заказали су седницу посебно имајући у виду препоруке које је Заштитник грађана, почетком 2012. године, упутио Заводу за унапређивање образовања и васпитања, Националном просветном савету и Министарству просвете, науке и технолошког развоја које се односе на уочене проблеме у процедурама и поступању надлежних органа приликом одобравања уџбеника. Одбор је такође имао у виду и препоруке Агенције за борбу против корупције, садржане у Извештају о анализи поступка одобравања уџбеника и избора уџбеника у школама из новембра 2012. године.

Чланови Одбора су од представница Заштитника грађана затражили и добили исцрпне информације о поступку који је претходио упућивању препорука и пропустима органа које је омбудсман утврдио и препорукама које су упућене ради њиховог отклањања. Одбор је једногласно оценио да су препоруке Заштитника грађана и Агенције за борбу против корупције јасно указале на начин на који је потребно уредити област издаваштва уџбеника и процес њиховог одобравања и усвојио закључак да је неопходно да се препоруке Заштитника грађана и Агенције за борбу против корупције имплементирају у измене и допуне Закона о уџбеницима и наставним средствима које припрема Министарство просвете, науке и технолошког развоја.