a

Институција Заштитника грађана је у оквиру иницијативе „Промоција људских и мањинских права кроз интензивнији контакт Заштитника грађана са грађанима 28. марта 2013. одржала у својим просторијама обуку за библиотекарке и библиотекаре.

Тренингу је присуствовало 15 библиотекара из осам библиотека у Србији, које су изабране за сараднике на пројекту. Осим њих, у иницијативи учествује и седам библиотека из предходног пројекта, тако да је укупно обухваћено 15 библиотека из следећих градова и општина у Србији: Сомбор, Вршац, Пожаревац, Јагодина, Чачак, Ужице, Ваљево, Бор, Зајечар, Крушевац, Лесковац, Пријепоље, Нови Пазар, Прокупље и Димитровград

О функцији и делокругу рада Заштитника грађана, као и поступању по притужбама информисали су помоћници генералне секретарке заштитника грађана Гордана Стевановић и Роберт Сепи. Шефица пројекта Светлана Вукомановић упознала је присутне са детаљима иницијативе, наредним активностима, медијском промоцијом у локалним библиотекама, као и обавезама библиотекара током трајања инцијативе.

Иницијатива се спроводи у сарадњи са Библиотекарским друштвом Србије, библиотекама, органима локалне самоуправе и организацијама цивилног друштва, уз финансијску подршку Владе Краљевине Норвешке.