a

Заштитник грађана Саша Јанковић са сарадницима учествовао је данас у раду округлог стола одржаног у циљу унапређења сарадње и комуникације између Заштитника грађана и Народне скупштине Републике Србије. Осим представника Стручне службе Заштитника грађана округлом столу су присуствовали и представници Одбора за права детета, Одбора за заштиту животне средине, Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва, Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова као и председници Одбора за за уставна питања и законодавство Владимир Цвијан и Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Павле Марков. Доминантна тема округлог стола били су годишњи извештаји Заштитника грађана Народној скупштини и њихово разматрање.

Полазећи од става да су људска права чија је заштита у надлежности Заштитника грађана уставна категорија, Јанковић је истакао да би Одбор за уставна питања и законодавство требало да буде матични одбор који разматра редовне годишње извештаје Заштитника грађана. Он се осврнуо и на погрешну, а учесталу праксу међу самим народним посланицима да све независне институције називају „регулаторним телима“ и у вези с тим објаснио да Заштитник грађана није регулаторно тело пошто нема регулаторне надлежности, већ аутентична персонализована институција која се меша у све односе између грађана и извршне власти, сама по себи нема извршну власт већ у име Скупштине контролише ту власт.

Говорећи о односу између Заштитника грађана и скупштинских одбора он је истакао и да би Скупштина у складу са својим надлежностима требало да проверава и прати да ли органи извршне власти спроводе препоруке Заштитника грађана, што је уобичајена пракса у многим развијеним државама. Заштитник грађана је представио и статистичке податке из годишњег извештаја за 2012. годину који показују да је ова институција у току прошле године остварила преко 15.000 контаката са грађанима и примила преко 4.000 формалних притужби грађана.

Учесници округлог стола сагласили су се да је неопходно наставити праксу повремених састанака на којима би се разговарало о актуелним темама од значаја за сарадњу између Заштитника грађана и скупштинских одбора.

Округли сто је одржан у оквиру петогодишњег пројекта USAID-а за реформу правосуђа и одговорну власт (JRGA) чији је корисник и Заштитник грађана.