a

 Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са директорком Републичке агенције за становање Мајом Лакићевић о проблемима с којима се суочавају грађани који су остварили права призната Законом о социјалном становању као и о потребама измене прописа и унапређења система у којем се ово право остварује.

Основни проблем је у томе што велики број социјално угрожених грађана, посебно Рома, и поред ниске цене закупнине социјалних станова, не може редовно да измирује обавезе. Многима од њих „социјална помоћ“ је једини сигуран извор прихода. Због тога систем социјалног становања мора да обухвата и мере за запошљавање и економско оснаживање најсиромашних грађана, али и друге јефтиније облике становања.