a

Поступајући по препорукама заштитника грађана Полицијска управа у Јагодини је предузела  значајне активности ка унапређењу заштите жена и превенцији породичног/партнерског насиља, које је према подацима управе у сталном порасту од 2007. године.

У циљу превентивног деловања и препознавања кривичних дела насиља у породици полицијски службеници ове Полицијске управе су упознати да у случају пријаве породичног/партнерског насиља делују превентивно тако што ће без одлагања обавестити Центар за социјални рад, здравствену установу, установе у систему образовања.

Корак даље у изналажењу ефикаснијег модела у области спровођења мера у заштити жена од насиља у породици и процесуирања осумњичених за такво дело представља и организовање једнодневног едукативног семинара представника свих надлежних органа и институција са територије Јагодине  о будућој сарадњи, начину поступања органа на нивоу локалне самоуправе након пријаве насиља у породици и партнерским односима, а на иницијативу Центра за социјални рад у Јагодини  потписан је посебни Протокол о поступању органа јавне власти у Јагодини након пријаве насиља,

Начин на који је поступила полицијска управа Јагодина, као и деловање Центра за социјални рад, показујући висок степен одговорности у спровођењу препорука заштитника грађана,  потврђују оправдано очекивање да се квалитет рада органа јавне управе постиже и кроз  континуирану едукацију о стандардима добре управе.