a

У циљу сагледавања резултата и проблема, али и размене искустава и мишљења о напретку Декаде Рома у Србији и мерама које су предузете за унапређење положаја Рома, представнице Стручне службе Заштитника грађана учествовале су на шестој Годишњој конференцији Лиге за Декаду Рома. Учесници конференције, представници ромског цивилног сектора, државних органа и међународних организација сагласили су се да су до сада предузете значајне мере за унапређење положаја Рома, посебно у области образовања и здравља, али да и је неопходно наставити са још ефикаснијим спровођењем мера интеграције.