a

Заштитник грађана Саша Јанковић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић и директорка Агенције за борбу против корупције Татјана Бабић затражили су данас хитан састанак са министром правде и државне управе Николом Селаковићем поводом чињенице да је Управа за извршење кривичних санкција Министарства правде и државне управе, Казнено - поправни завод у Нишу покренула дисциплински поступак и суспендовала своју радницу Валентину Крстић, која је од Агенције за борбу против корупције претходно добила статус заштићеног узбуњивача, јер је указала на одређене неправилности у раду Завода.