a

Заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић Орландић учествовала је на  специјалној сесији за посланике/це Народне скупштине Републике Србије, коју су организовали организација Инцест траума центар и канцеларија Савета Европе поводом иницијативе Инцест траума центар да се укине у потпуности застара сексуалних деликата над децом. Као увод у дискусију приказани су и видео материјали ИТЦ са изјавама професионалаца који раде са децом жртвама сексуалног насиља.

Заменица заштитника грађана је упознала присутне посланице са раније упућеном широм иницијативом Заштитника грађана Министарству правде да се  Кривични законик усагласи са Конвенцијом Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања. Посланице су биле једногласне у подршци да је потребно подићи на виши ниво заштиту деце од сексуалног злостављања и адекватно казнити починиоце.

У складу са постигнутим договором посланицама је достављен комплетан текст иницијативе Заштитника грађана, ради њиховог сагледавање целине проблема који се тиче деце жртава сексуалног насиља.