a

Заштитник грађана Саша Јанковић изјавио је да је препорукама омбудсмана могуће мењати стварност у Србији, упркос отпору институција. На конференцији за новинаре у Београду посвећеној извршавању препорука омбудсмана, Јанковић је рекао да се показало да у Србији има 30 одсто органа, односно појединаца у њима који мисле да су изнад сваког закона. Истакнуто је и да се игнорисањем препорука омбудсмана урушава поверење грађана.

"Релативно можемо да се похвалимо извршавањем препорука омбудсмана, али не можемо да се похвалимо и не можемо бити задовољни да се, када заштитник грађана утврди штету нанету правима грађана, то игнорише и крши орган који прима плату из државног буџета", изјавио је Јанковић.

Он је оценио да се таквим понашањем урушава поверење грађана у државу и навео да све независне институције у Србији инсистирају да се активира контролна улога парламента, када је реч о извршавању препорука омбудсмана које нису обавезујуће.

Јанковић је казао да заштитник грађана настоји да, без обзира на отпор, снагом аргумената убеди да је у интересу за све у држави да се препоруке омбудсмана извршавају.

На конференцији је представљена публикација Комитета правника за људска права (Yucom) и Београдског центра за људска права "Заштитник грађана - препоруке у пракси", а омбудсман Јанковић је казао да је та публикација корисно штиво и да се нада да ће допринети да се препоруке заштитника грађана испуњавају.

Према речима Весне Петровић из Београдског центра, циљ тог пројекта је да се у држави јачају ауторитети и институције у које ће грађани веровати.

"Реченица 'прво те игноришу, потом те исмевају и боре се против тебе, а на крај победиш' може се применити на све независне институције које су настале у Србији у протеклој деценији", наводи се на почетку те публикације, која је израђена уз подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID).

У публикацији су дати и закључци и препоруке за унапређење спровођења препорука омбудсмана које се односе на поступање органа управе и на активности Заштитника грађана.

У првој групи закључака и препорука наводи се да упућивање препорука у конкретном случају не гарантује промену праксе органа, да постоји проблем поступања по препоруци и необавештавања Заштитника грађана, као и проблем нефлексибилности постојећих решења у погледу канцеларијског пословања.

Наводи се и да је присутна појава да органи не извршавају одлуке судова, као и да се указује потреба увођења обавезе развоја система за подношење и обраду притужби грађана на рад орган државне управе и локалне самоуправе, такође и за континуираном едукацијом представника органа о институцији омбудсмана и његовим функцијама.

У другој групи препорука се истиче да служба Заштитника грађана и органи треба континуирано да раде на развоју система за комуникацију, као и да је потребна стална едукација запослених у органима јавне управе о стандардима добре управе.

Указано је и на потребу креирања флексибилнијег решења поводом одређивања рокова за поступање органа по препоруци.

Професор Правног факултета Стеван Лилић рекао је на представљају публикације да је институција омбудсмана настала у Шведској, а да данас не постоји држава на свету која нема ту институцију.

Лилић је оценио да је институција омбудсмана у Србији веома успела у настојању да стекне поверење јавности, и да се верује заштитнику грађана у Србији.

На конференцији за новинаре говорили су и представници USAID  и УН  Бенџамин Ален и Марија Рауш који су истакли важност испуњавања препорука омбудсмана јер се тиме развија одговорна владавина и систем утврђивања одговорности.

Представљању публикације присуствовали су и председник Савета Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић и повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић.

Извор: Бета