a

Заштитник грађана Саша Јанковић упутио је данас Народној скупштини амандман на Предлог закона о изменама и допунама Закона о Војнобезбедносној агенцији (ВБА) и Војнообавештајној агенцији (ВОА), којим се право војних служби безбедности да другим службама и полицији достављају податке до којих су дошле а који су ван њихове надлежности, ограничава само на питања националне безбедности и најтежих кривичних дела.

Предложеним амандманом на Предлог закона који је поднела Влада Републике Србије уважава се принцип сразмерности у примени овлашћења тајних служби и истовремено омогућава заштита најзначајнијих вредности, оценио је заштитник грађана Саша Јанковић.

Предлогом закона о изменама закона о војним службама безбедности одређује се који ће судови одлучивати о захтевима ВБА за приступ подацима о комуникацијама грађана, што је последица одлуке коју је Уставни суд донео на предлог Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Пре те одлуке ВБА је сама себи одобравала приступ подацима о комуникацијама грађана, што је супротно уставним гаранцијама људских права.